Om oss

Vi er et selskap som daglig bistår ca 300 bedrifter med gode innkjøp, gode tips og råd om hvordan de kan oppnå besparelse og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr rett og slett tjenesten «Innkjøpssjef» i ordets rette forstand.

Vi er helt bransjeuavhengig og bistår både kunder og leverandører til bedre lønnsomhet. Ved å være en del av vårt samlede innkjøpsvolum oppnår den enkelte kunde en bedre pris, og den enkelte leverandør oppnår et større salgsvolum. Dette opplever begge parter som en "vinn-vinn" situasjon. Alle våre kunders årlige omsetning er til enhver tid på ca 2 - 3 milliarder kroner.

Det skal mye til for små og mellomstore bedrifter å forsvare kostnaden med en egen innkjøpssjef ansatt i eget hus. Takket være vårt konsept, så kan nå flere hundre bedrifter "spleise" på denne viktige tjenesten, til en brøkdel av prisen.

Vårt konsept representerer en helt ny og innovativ innkjøpstjeneste. Vi har spisskompetanse på innkjøp, og et bredt sammenligningsgrunnlag i hva som er akseptable priser i markedet. Vi har også et bredt kontaktnettverk for å lande gode innkjøpsavtaler for din bedrift - Prøv oss du også ! 

Slik jobber vi for deg

Vi forhandler gjerne med dine eksisterende leverandører og vår erfaring er at de ofte kan gi deg en bedre pris, fordi vi kan tilføre dem et større kjøpsvolum. Våre innkjøpere har allerede forhandlet frem noen av de beste prisene på markedet hos et hundretalls anerkjente leverandører. Disse avtalene er også til fri benyttelse for alle våre kunder.

Dagens prisnivå i markedet er «ferskvare», og den prisinformasjonen mottar vi fra våre kunder fra time til time hele året. Denne informasjonen er ganske utilgjengelig for den enkelte kunde alene. Som vår kunde slipper du selv å "overvåke" markedet og reforhandle avtaler - vi vil jevnlig gjøre den jobben for deg slik at du kan få mer tid til din kjernevirksomhet.

Vi har vi et brennende ønske om å skape en enklere og mer lønnsom arbeids situasjon for våre bedriftskunder. Sist, men ikke minst ønsket vi å lansere en helt ny, smart og billig måte for alle bedrifter, å skaffe seg en innkjøpssjef på. Dette mener vi at tiden er overmoden for , og mottakelsen vi opplever hos kundene beviser nettopp dette.

Våre ansatte

De ansatte i Innkjøpssjefen er erfarne personer som i flere tiår selv har levd i den "tidsklemmen" det er å drive eget selskap. Erfaringen var at fokus på kostnader veldig raskt ble overskygget av andre saker, som der og da hastet mer. Det ble ofte en dyr prioritering i lengden.

Anette Skutle

Rådgiver IKS Kundesenter
anette@innkjopssjefen.no
924 10 100

Edwin Nooitgedagt

Avdelingsleder Polen
edwin@zakupowiec.pl
+48 664 899 619

Frode Johnsen

Daglig Leder & Partner
fjo@innkjopssjefen.no
911 45 294

Gjermund R Gangsøy

Avtaleansvarlig & Teamleder Kundeservice
gjermund@innkjopssjefen.no
471 70 417

Helge Skutle

Rådgiver IKS Kundesenter
helge@innkjopssjefen.no
911 17 762

Herman van Dijk

Avdelingsleder Øst
hermanvd@innkjopssjefen.no
414 76 111

Manuel Merkle

Kunderådgiver Øst
manuel@innkjopssjefen.no
405 92 655

Marcin Cieślar

Kunderådgiver Polen
marcin@zakupowiec.pl
+48 533 068 520

Morten Johnsen

Regnskapsansvarlig & Partner
mjo@innkjopssjefen.no
934 51 012

Ruth Gulyas

Kunderådgiver Øst
ruth@innkjopssjefen.no
46708107