Om oss

Vi er et selskap som daglig bistår nærmere tusen bedrifter med gode innkjøp, gode tips og råd om hvordan de kan oppnå besparelse og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr rett og slett tjenesten «Innkjøpssjef» i ordets rette forstand. Som følge av vårt tette samarbeid med SMB Norge, så forhandler vi leverandøravtaler på vegne av nærmere 6000 bedrifter. Vår visjon er at vi slett ikke skal tilføre kundene våre en ny kostnad, men at vi aktivt skal jobbe for nye besparelser. Vi erfarer at de kundene som bruker oss mest, det er de som også er de mest fornøyde.

Vi er helt bransjeuavhengig og bistår både kunder og leverandører til bedre lønnsomhet. Ved å være en del av vårt samlede innkjøpsvolum oppnår den enkelte kunde en bedre pris, og den enkelte leverandør oppnår et større salgsvolum. Dette opplever begge parter som en "vinn-vinn" situasjon. Alle våre kunders årlige omsetning er til enhver tid på ca 10 - 12 milliarder kroner.

Det skal mye til for små og mellomstore bedrifter å forsvare kostnaden med en egen innkjøpssjef ansatt i eget hus. Takket være vårt konsept, så kan nå flere hundre bedrifter "spleise" på denne viktige tjenesten, til en brøkdel av prisen.

Vårt konsept representerer en helt ny og innovativ innkjøpstjeneste. Vi har spisskompetanse på innkjøp, og et bredt sammenligningsgrunnlag i hva som er akseptable priser i markedet. Vi har også et bredt kontaktnettverk for å lande gode innkjøpsavtaler for din bedrift .

Dagens prisnivå i markedet er «ferskvare», og den prisinformasjonen mottar vi fra våre kunder fra time til time hele året. Denne informasjonen er ganske utilgjengelig for den enkelte kunde alene. Som vår kunde slipper du selv å "overvåke" markedet og reforhandle avtaler - vi vil jevnlig gjøre den jobben for deg slik at du kan få mer tid til din kjernevirksomhet.

Vi ser daglig at det er et ENORMT potensiale for besparelser, og vi mener at enhver bedrift burde ha sin egen innkjøpssjef. Hos oss så får du en innkjøpssjefen med en UNIK kunnskap om prisnivået i markedet.  

Vi har vi et brennende ønske om å skape en enklere og mer lønnsom arbeids situasjon for våre bedriftskunder. Sist, men ikke minst ønsket vi å lansere en helt ny, smart og billig måte for alle bedrifter, å skaffe seg en innkjøpssjef på. Dette mener vi at tiden er overmoden for , og mottakelsen vi opplever hos kundene beviser nettopp dette.

Vi gleder oss veldig til å bidra med ØKT lønnsomhet til din bedrift !

Slik jobber vi for deg

Vi forhandler gjerne med dine eksisterende leverandører og vår erfaring er at de ofte kan gi deg en bedre pris, fordi vi kan tilføre dem et større kjøpsvolum. Våre innkjøpere har dessuten allerede forhandlet frem noen av de beste prisene på markedet hos et hundretalls anerkjente leverandører. Disse avtalene er også til fri benyttelse for alle våre kunder. Alle være leverandøravtaler er tilgjengelig på vår unike innkjøpsportal.

Vi har delt tjenesten vår opp i tre fokusområder : 

1. Hoved innkjøp  
2. Driftskostnader  
3. Sporadiske kostnader

Vi utdyper fokusområdene mer her :

1. Kundeforholdet starter alltid med et oppstartsmøte sammen med kunderådgiver. I dette møte blir vi bedre kjent med deg og din bedrift, og vi kartlegger der hvilke kostander som vi skal starte med.

2. Som kunde skal du oppleve TRYGGHET for at dine driftskostnader jevnlig jobbes med. Ved hjelp av dette årshjulet, kommer du til å oppleve at vi hver eneste måned, gjennom hele året, fokuserer på forskjellige typer driftskostnader. Alle våre kunder er den del av dette hjulet, og det er akkurat her du kommer til å oppleve effekten av å være med i et STORT volum.  

3. Som kunde hos oss har du tilgang til din EGEN dedikertekunderådgiver. Vi hjelper deg gjennom hele året med sporadiske kostnader. Det kan f eks være innkjøp av ny firmabil , kvalitetsikring av tilbud  eller små og store innvesteringer - Behovene kan være mange 

Våre ansatte

De ansatte i Innkjøpssjefen er erfarne personer som i flere tiår selv har levd i den "tidsklemmen" det er å drive eget selskap. Erfaringen var at fokus på kostnader veldig raskt ble overskygget av andre saker, som der og da hastet mer. Det ble ofte en dyr prioritering i lengden.

Frode Johnsen

Daglig Leder
fjo@innkjopssjefen.no
911 45 294

Dag Helge Bernhardsen

Eier/gründer
dhb@innkjopssjefen.no
910 08 809

Jørgen Johnsen

Salgsleder Vest
jorgen@innkjopssjefen.no
93063094

Jørgen M. Haukelidsæter

Salgsleder Øst
jha@innkjopssjefen.no
95495981

Herman van Dijk

Avdelingsleder Øst
hermanvd@innkjopssjefen.no
414 76 111

Anette Skutle

Seniorrådgiver
anette@innkjopssjefen.no
924 10 100

Raymond Bendixen

Seniorrådgiver
raymond@innkjopssjefen.no
93222288

Elise Saxer

Kunderådgiver
elise@innkjopssjefen.no
47677940

Alise Johnsen

Kundesupport
alise@innkjopssjefen.no
911 45 294