Kontakt oss

Dag Helge Bernhardsen

Controller
dhb@innkjopssjefen.no
910 08 809

Frode Johnsen

Daglig Leder
fjo@innkjopssjefen.no
911 45 294

Herman van Dijk

Avdelingsleder Øst
hermanvd@innkjopssjefen.no
414 76 111

Gjermund R Gangsøy

Avtaleansvarlig & Teamleder kundeservice
gjermund@innkjopssjefen.no
471 70 417

Anette Skutle

Markedsføring & Rådgiver kundeservice
anette@innkjopssjefen.no
924 10 100

Helge Skutle

Rådgiver kundeservice
helge@innkjopssjefen.no
911 17 762

Morten Johnsen

IKS Regnskap - Daglig leder Craft Consulting AS
mjo@innkjopssjefen.no
934 51 012

Helga Gangsøy

Økonomi
post@innkjopssjefen.no
934 51 012

Mattias Opitz

Jurist - Daglig Leder Rettshjelp Vest AS
mattias@rettshjelpvest.no
479 35 132