Dokumentmaler

E-bok Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst
Last ned
Leveransebeskrivelse Bolig
Last ned
Lønnsomhetsguide for tømrerbedrifter
Last ned
Presentasjon for å øke salg og fokus
Last ned
Gratis Innkjøpsguide fra IKS
Last ned
Skyldig skattetrekk XL
Last ned
Avstemming av lønns- og pensjonskostnader XL
Last ned
Regler for fri bil - PDF
Last ned
Regnskaps kalender 2021 pdf
Last ned
Avstemming MVA-melding pr termin XL
Last ned
Avstemming arbeidsgiveravgift pr termin XL
Last ned
Anleggskartotek XL
Last ned
Fremdriftplan XL Grunnentreprenør
Last ned
Fremdriftsplan XL - Enkel
Last ned
Fremdriftsplan XL - Avansert
Last ned
Økonomiske nøkkeltall
Last ned
Varetellingsliste XL
Last ned
Timeliste XL
Last ned
Oppstartsbudsjett XL
Last ned
Lønnsgrunnlag lønnsslipp XL
Last ned
Likviditetsbudsjett XL
Last ned
Kjørebok
Last ned
Driftsbudsjett XL
Last ned
Dagsrapport regnskap XL
Last ned
Pressemelding
Last ned
Medieplan XL
Last ned
Annonseplan XL
Last ned
Aktivitetsplan markedsføring
Last ned
Stillingsinstruks daglig leder
Last ned
Sluttintervju
Last ned
Sluttavtale
Last ned
Skriftlig advarsel
Last ned
Permitteringsvarsel
Last ned
Oppsigelse i løpet av prøvetiden
Last ned
Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold
Last ned
Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold
Last ned
Medarbeidersamtale
Last ned
Lønnskalkulator - hva koster en arbeidstaker XL
Last ned
Ferieplan XL
Last ned
Egenmelding
Last ned
Avtale om tilkalt hjelp
Last ned
Avtale om kompetanseutvikling
Last ned
Avtale om hjemmekontor
Last ned
Avtale om firmabil
Last ned
Avskjedigelse
Last ned
Arbeidsavtale
Last ned
Generalforsamlingsprotokoll kapitalforhøyelse as
Last ned
Eksempel på selskapsavtale for ANS
Last ned
Eksempel på selskapsavtale for ANS
Last ned
Statusrapport
Last ned
Sluttrapport
Last ned
Prosjektplan
Last ned
Oppstartsbudsjett XL
Last ned
Disposisjon forretningsplan
Last ned
Stiftelsesdokument og vedtekter for foreninger
Last ned
Stiftelsesdokument for stiftelser
Last ned
Stiftelsesdokument for samvirkeforetak
Last ned
Taushetserklæring for styremedlemmer
Last ned
Styremøteprotokoll
Last ned
Stiftelsesdokument
Last ned
Innkalling til generalforsamling
Last ned
Generalforsamlingsprotokoll ordinær
Last ned
Generalforsamlingsprotokoll kapitalforhøyelse
Last ned
Aksjonæravtale
Last ned
Aksjeeierbok
Last ned
Kompanjongavtale
Last ned